Servicii

Traduceri și translatări

Construcții de mașini

 •  Mașini industriale
 • Instalații
 • Turbine
 • Automobile
 • Domeniu feroviar
 • Mașini unelte

Hidraulică, aer, gaze

 • Instalații ape reziduale, canalizări
 • Conducte și rezervoare
 • Compresoare și aer comprimat
 • Climatizări, ventilatoare
 • Generatoare de gaze

Metalurgie

 • Cuptoare
 • Turnătorii și forje
 • Laminoare, trefilări, sârme
 • Tratamente termice
 • Metalografie
 • Aparatură de laborator (cercertări fizico-mecanice, rezistență, duritate, analize)

Chimie și fizică

 • Chimie organică și anorganică
 • Tehnologii chimice și instalații
 • Galvanotehnică
 • Protecție mediu înconjurător

Lemn, sticlă și alte materiale

 • Prelucrare
 • Construcții de lemn
 • Fabricarea sticlei
 • Instalații
 • Sticle și aparatură de laborator
 • Materiale plastice
 • Fibre de sticlă
 • ș.a.m.d.

Reprezentări România-Germania

Beletristică și literatură tehnică

Cursuri: Limba Română și Limba Germană